Služby

Zpracování insolvenčního návrhu + návrhu na povolení oddlužení pro nepodnikatele

Na první schůzce společně probereme možnosti řešení Vaší situace a případnou pravděpodobnost úspěchu Vašeho návrhu na povolení oddlužení.

V případě kladného posouzení za Vás obstaráme veškerou administrativu, připravíme návrh se všemi zákonem požadovanými přílohami. Zajistíme i veškerou komunikaci se soudy a budeme Váš případ v insolvenčním rejstříku sledovat.

V případě, že nesplníte podmínky pro oddlužení, Vám návrh nebudeme připravovat. Společně se ale pokusíme najít jiný způsob, jak bychom mohli situaci řešit. Ke každému případu přistupujeme individuálně. Víme, že neprocházíte zrovna jednoduchým obdobím, proto situaci řešíme rychle a s přihlédnutím k Vašemu psychickému vypětí. Důkazem toho budiž naše reference.

Zpracování insolvenčního návrhu pro podnikatele

Věřitelské podání

Zde je třeba zvážit všechny dopady podání insolvenčního návrhu. Nejzávažnější je možná ztráta obchodního partnera, kterého do insolvence pošlete. Když ale všechny upomínky a pokusy o smír selžou, moc jiných možností už nezbývá. Lepší nějaká naděje uspokojení než žádná. Vždy je ale na místě odborně posoudit, jaký je nejvhodnější způsob řešení, jelikož podání insolvenčního návrhu není vhodné pro všechny typy případů.

V případě kladného posouzení za Vás obstaráme veškerou administrativu, připravíme návrh se všemi zákonem požadovanými přílohami, zajistíme i právní zastoupení. Zjistěte svá řešení na odborné konzultaci.

Dlužnické podání

Existuje mnoho důvodů, kvůli kterým se podnikatelský subjekt může dostat do problémů. Pokud se dlouhodobě nedaří nalézt řešení, vedení firmy by mělo zvážit všechny možnosti. Jestliže si myslíte, že jste již vyzkoušeli všechno a výsledky jsou stále v nedohlednu, můžete situaci vyřešit reorganizací, či konkursem.

Ať už se rozhodnete pro reorganizaci či konkurs, každému z těchto řešení bude předcházet podání insolvenčního návrhu.

Insolvenční zákon ukládá dlužníkovi, který je podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozví (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět mohl) o svém úpadku. Tuto povinnost má tedy i předlužený podnikatel.

Povinnost podat návrh má dlužník i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce a důvodem zastavení byla skutečnost, že hodnota podnikových aktiv nepřevyšuje výši podnikových závazků. Uvedené neplatí, pokud má dlužník ještě jiný podnik.

Výše zmíněnou povinnost mají i zákonní zástupci dlužníka, jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka (jedná-li se o právnickou osobu v likvidaci).

Stanovujeme-li hodnotu dlužníkova majetku, přihlížíme také k jeho další správě, případně k dalšímu provozování celého podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat (going concern).

Chcete vědět, jaký způsob řešení úpadku pro vás bude vhodný? Rádi Vám poradíme.

Vyplnění přihlášky pohledávky

Špatně vyplněná přihláška pohledávky pravděpodobně nebude insolvenčním správcem uznána, tím pádem ani nebude uspokojena. Svěřte vyplnění přihlášky odborníkům. Zjistěte svá řešení.