O mně

Narodil jsem se roku 1985 v jihočeském Písku. Zde jsem pod taktovkou belgických lektorů vystudoval šestileté česko-francouzské gymnázium. Po maturitě jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem se začal věnovat vysokoškolskému studiu. Na Vysoké škole hotelové v Praze 8 mě obohatily cenné znalosti z hotelnictví, mé profesní směřování ale určil až magisterský program Ekonomika a management. V rámci tohoto programu jsem úspěšně dokončil studijní obor Management prosperity, rizik, auditu a krize a získal titul inženýr. Výuka v tomto oboru byla zaměřena zejména na zvýšení právního povědomí studenta (především právo insolvenční, trestní, obchodní a občanské - závazkové), dále pak na celou řadu manažerských a ekonomických disciplín. Mými vyučujícími byli respektovaní odborníci z praxe, např. JUDr. Naděžda Křivánková, soudkyně Krajského soudu v Praze, nebo JUDr. Ing. Miroslav Okrouhlý, vedoucí oddělení Asie, Austrálie a Tichomoří na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Během studia jsem mimo jiné pracoval jako obchodní reprezentant. Náplní mé práce bylo seznamovat veřejnost s vlastnostmi bankovního produktu, jímž byla kreditní karta. Podrobně jsem poznal výhody i úskalí tohoto instrumentu a pochopil jsem, že může být jak cenným pomocníkem a užitečným nástrojem likvidity, tak i cestou do dluhové pasti pro člověka, který podlehne kouzlu dostupné hotovosti.

Nejzásadnější profesní zkušeností pro mě byla stáž v kanceláři insolvenčního správce ve společnosti OLYMP, a.s. Zde jsem získal praxi v oblasti insolvenčního řízení a dluhové problematiky. Mou prací byla především písemná i telefonická komunikace se soudy, obchodní korespondence, evidence insolvenčních případů a účast na soudních jednáních. Jako asistent insolvenčního správce jsem se musel orientovat ve struktuře insolvenčního návrhu i v jeho přílohách.

Od ledna 2012 do března 2015 jsem pracoval společnosti Cyrrus, a.s., která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Cyrrus je již 17 let řadě klientů spolehlivým partnerem pro jejich úspěšné investování. Jako investiční makléř jsem vedl obchodní jednání a měl jsem na starost prezentaci investičních příležitostí na kapitálovém trhu novým i tehdejším klientům. Mým úkolem bylo srozumitelně vysvětlit jednotlivé investiční strategie a funkčnost instrumentů, ze kterých vycházejí, především pak investičních certifikátů. Se svými klienty jsem obchodoval na trzích v ČR, Německu a USA. Předmětem obchodů byly akcie, dluhopisy a již zmíněné investiční certifikáty, skrze které lze investovat i do akciových indexů a komodit. Pravidelně jsem také přednášel na odborných seminářích a webinářích společnosti. Výrazně jsem tak každý den zdokonaloval své znalosti z oblasti ekonomiky a finančního řízení.

Od ledna 2014 se věnuji síťovému marketingu ve společnosti Jeunesse Global, kde společně se svými kolegy zlepšujeme životy ostatních díky šťávám MonaVie. Společnost Jeunesse Global je jedničkou na poli výzkumu v oblasti kmenových buněk, opravy DNA a obnovy telomer. Její systém obnovy mládí Y.E.S. výrazně zpomaluje proces stárnutí a společně se šťávami MonaVie tvoří komplexní celek pečující o tělo zevnitř i zvenku. Výrazné úspěchy zaznamenáváme především v těchto oblastech:

  • kožní problémy (lupénka, atopický ekzém, akné, příznaky stárnutí),
  • alergické reakce,
  • problémy s pohybovou soustavou,
  • poruchy spánku,
  • vysoký krevní tlak,
  • chudokrevnost,
  • poruchy imunity.

V listopadu 2014 jsem také začal školit pro vzdělávací centrum PorCeTa, o.p.s. v Táboře, kde mám na starosti vzdělávání pěstounů především v oblasti finanční gramotnosti a rodinného rozpočtu.

Výše uvedené mi umožňuje být užitečným dlužníkům, věřitelům, lidem se zdravotními problémy a také těm, kteří hledají další zdroj příjmů. V oblasti insolvenčního řízení Vám rád předám cenné informace, pomohu s vypracováním návrhu, či s vyplněním přihlášky pohledávky. V ostatních oblastech nejlépe poradím při osobním setkání. 

Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat.