Aktuality

Důležité odkazy

Víte, že

„… během oddlužení nenarůstají žádné úroky, ani nevznikají nároky na smluvní pokuty?“
„… dlužník, který je podnikatelem, má povinnost podat insolvenční návrh, pokud se dozví o svém úpadku?“
„… pokud dlužník během oddlužení řádně splácí svým věřitelům, od nesplacených dluhů je po skončení oddlužení osvobozen?“
„… oddlužení ochrání dlužníka od soudního vymáhání dluhů i před nátlakem inkasních agentur?“
„… oddlužení umožní dlužníkovi nový začátek s „čistým štítem?“
„… vstupem do oddlužení se zklidní finanční situace dlužníka a stanoví se neměnný řád splácení?“
„… oddlužení chrání dlužníka před exekucemi? Může být soudem nařízena, nelze ji však provést.“

Kontaktujte mě, pomohu Vám
z finanční tísně
Oddlužit

Potřebujete pomoc a jste:

Pracovní neschopnost či dokonce ztráta zaměstnání často přichází nečekaně bez předchozího varování. Důsledky mohou být zničující. Ne vždy hrajete v příběhu hlavní roli, ale pokud jste v ohrožení Vy nebo někdo z Vašich blízkých, je logické, že přemýšlíte o možných řešeních. Pomáháte psychicky i materiálně příbuzným, kamarádům, partnerům i sami sobě.

Faktem je, že nedostatek financí působí negativně na psychiku člověka. Znemožňuje totiž včasné splácení závazků. Jako jediné východisko se mnohdy jeví si peníze půjčit. Pokud ale problémy se splácením řešíte další půjčkou a s věřiteli nekomunikujete, začíná kolotoč upomínek, který zpravidla končí exekucí. Tak daleko se dostat nemusíte, pokud se rozhodnete problémy řešit včas. Můžete být jedním z těch, kterým oddlužení pomůže vrátit se do normálního života bez dluhů. Osobní bankrot, jak se jinak oddlužení nazývá, Vás totiž ochrání před věřiteli i exekutory a umožní Vám řešit situaci systematicky a důstojně. Není ale pro každého - zjistěte, zda Vám můžeme pomoci.

Existuje celá řada příčin, které mohou vést k podnikatelskému neúspěchu. Pokud přestanete být schopni splácet své závazky v termínu, ztěžujete tím fungování svým obchodním partnerům, které uvádíte do druhotné platební neschopnosti. Ta způsobuje nedostatek hotovosti a vede k nucenému snižování nákladů, někdy i k propouštění či dokonce ke zhroucení celého podnikatelského subjektu.

Vyzkoušeli jste již všechny způsoby ozdravení podniku? I přes veškerou snahu cítíte, že krize ve Vaší společnosti nejde zažehnat? Vžijte se do pozic Vašich věřitelů a dopřejte jim alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek. Zejména kvůli těmto případům je zde insolvenční zákon, který podobné situace řeší. Využijte možnosti ukončit podnikání důstojně a s co nejmenšími dopady na okolí. Kontaktujte nás a zjistěte svá řešení.

Podání insolvenčního návrhu na dlužníka, který je v prodlení s platbou svých závazků, jej často přiměje své dluhy splatit. I společnost zakládající si na dobré pověsti může nedopatřením opomenout datum splatnosti. Dlouhodobá nesoučinnost ale tlačí věřitele k nejrazantnějšímu řešení. Podání insolvenčního návrhu minimálně přiměje dlužníka ke komunikaci s věřiteli. Není v zájmu žádné firmy být v insolvenci. Lze tak během velmi krátké chvilky ztratit roky budovanou pozici na trhu.

Vždy je na místě odborně posoudit, jaký je nejvhodnější způsob řešení. Podání insolvenčního návrhu totiž není vhodné pro všechny typy případů. Zjistěte svá řešení.